top of page

Algemene Voorwaarden Huisdierenverzorging

Artikel 1 - Definities

1.1 Opdrachtnemer:HuisdierenService

Amersfoort gevestigd Schiestraat 7 3812KE Amersfoort

1.2 Opdrachtgever:Bezitter van de huisdieren.

1.3 Opdracht: Het verzorgen van de huisdieren van de opdrachtgever tijdens afwezigheid/vakantie.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Op de overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het burgelijk wetboek van toepassing

2.2 Uw gegevens zullen nooit aan derden verstrekt worden zonder toestemming. Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de sleutels. Deze worden niet gelabeld met naam en adresgegevens, zodat ze niet naar uw huis kunnen worden herleid.

Artikel 3 - Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 HuisdierenServiceAmersfoort is niet aan te merken als eigenaar van het huisdier(en).

3.2 Verzorging van planten zal geschieden naar best mogelijk kunnen van HuisdierenServiceAmersfoort. Wij ervaren echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten tijdens de opdrachtperiode

3.3 Bij ziekte of overlijden van uw huisdier

neemt HuisdierenserviceAmersfoort eerst contact op met de opdrachtgever of zijn/haar contactpersoon.Wanneer de opdrachtgever/contactpersoon niet direct bereikbaar is, zal HuisdierenserviceAmersfoort handelen naar eigen goedvinden.

3.4 HuisdierenServiceAmersfoort zal alles doen

wat in haar macht ligt om op de afgesproken dagen voor de huisdier(en) te zorgen. In geval van ziekte o.i.d.voor vervanging te zorgen. Indien dit door ernstige omstandigheden niet mogelijk is, zal HuisdierenServiceAmersfoort

ervoor zorgen dat de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt van de situatie.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever, eigenaar van de huisdier(en)geeft HuisdierenServiceAmersfoort toestemming om het huis d.m.v.een sleutel te betreden.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de dieren jaarlijks de juiste entingen ontvangt.

4.3 Opdrachtgever machtigt HuisdierenServiceAmersfoort om op de kosten van de opdrachtgever medische zorg te verschaffen wanneer HuisdierenServiceAmersfoort dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep door een dierenarts noodzakelijk is, zal er eerst contact met de opdrachtgever worden gezocht.

4.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat al het benodigde, voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw huisdier(en) optimaal te kunnen verzorgen ruimschoots aanwezig zijn.

4.5 Opdrachtgever dient latere terugkomst van vakantie/vertragingen z.s.m. telefonisch te melden bij HuisdierenServiceAmersfoort, zodat zij de verzorging voort kunnen zetten.

Artikel 5 - Aansprakelijkheidstelling

5.1 Opdrachtgever blijft ten alle tijde zelf aansprakelijk voor het huisdier(en).

5.2 HuisdierenServiceAmersfoort is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij HuisdierenServiceAmersfoort aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

5.3 HuisdierenServiceAmersfoort heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Unive.

Artikel 6 - Betalingen

Alle prijzen zijn weergegeven inclusief BTW.

6.2 De vergoedingen voor de te leveren diensten door HuisdierenServiceAmersfoort dienen in zijn geheel vooraf te geschieden op basis van contante betaling bij sleuteloverdracht of ruim voor de sleuteloverdracht per bank/giro te zijn overgemaakt.

6.3 Annuleren is mogelijk tot 2 weken voor aanvangsdatum, dit dient schriftelijk of per mail gemeld te worden.

6.4 Als regel geldt dat de gehele boekingsperiode berekent wordt ook als u onverwachts eerder terugkomt.

bottom of page