top of page

Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice

Artikel 1 - Defenities

1.1 Opdrachtnemer: HuisdierenServiceAmersfoort gevestigd Schiestraat 7 3812KE Amersfoort.

1.2 Opdrachtgever: Bezitter van de hond(en)

1.3 Opdracht: Het uitlaten van de hond(en)

1.4 Hond(en): honden van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgelijk Wetboek van toepassing

2.2 Loopse teven en honden die nog geen 6 maanden oud zijn, kunnen niet mee met de groepswandeling. Voor een pup en loopse teef zijn individuele wandelingen mogelijk.

2.3 Mocht er een dekking plaatsvinden zonder dat HuisdierenServiceAmersfoort van de loopsheid op de hoogte gebracht is, dan zijn de risico's voor de eigenaar van de loopse teef.

2.4 De honden dienen de basiscommando's te kennen en sociaal te zijn.

2.5 Uw gegevens zullen wij nooit aan derden

verstrekken zonder toestemming. Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de sleutels. Deze worden niet gelabeld met uw naam en adresgegevens, zodat ze niet naar uw huis kunnen worden herleid.

Artikel3

3.1 HuisdierenServiceAmersfoort is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.

3.2 HuisdierenServiceAmersfoort is niet aan te merken als eigenaar van de hond.

3.3 HuisdierenServiceAmersfoort laat de hond(en) in groepsverband 1 uur uit, individuele wandelingen duren 30 minuten.

3.4 HuisdierenServiceAmersfoort behoudt zich het recht om honden te weigeren, indien de hond een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband.

3.5 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht(bv. calamiteiten, ziekte,autopech, e.d.) HuisdierenServiceAmersfoort niet bij machte is om de uitlaatdiensten te verlenen, zal HuisdierenServiceAmersfoort de opdrachtgever hiervan z.s.m. in kennis stellen.

Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op HuisdierenServiceAmersfoort.

3.6 HuisdierenServiceAmersfoort heeft ten alle tijde het recht om wandelingen af te zeggen/ wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind,e.d.

3.7 HuisdierenServiceAmersfoort dient het vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen ne te desinfecteren.

3.8 HuisdierenServiceAmersfoort houdt u op de hoogte van het gedrag en gezondheid van uw hond(en).

3.9 HuisdierenServiceAmersfoort heeft ten alle tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever(eigenaar van de hond(en)) geeft HuisdierenServiceAmersfoort toestemming om het huis d.m.v. de sleutel te betreden.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de benodigde entingen ontvangt.

4.3 Opdrachtgever machtigd HuisdierenServiceAmersfoort om op kosten van de opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer HuisdierenServiceAmersfoort dit nodig acht.

Indien blijkt dat er een belangrijke ingreep door een dierenarts noodzakelijk is dan zal er eerst contact met de opdrachtgever worden gezocht.

Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling

5.1 De hond dienst opgenomen te zijn in de WA-verzekering van opdrachtgever/eigenaar.

5.2 HuisdierenServiceAmersfoort is niet direct aansprakelijk vvor schade en/of verwondingen en/of ziektes al dan niet opgelopen tijdens een wandeling.

5.4 De opdrachtgever geeft toestemming dat de hond tijdens de wandeling losloopt, en aanvaart hierbij de bijkomende risico's

5.5 HuisdierenServiceAmersfoort is niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond. Mocht dit tovh gebeuren, dan zal HuisdierenServiceAmesfoort alles in het werk stellen om uw hond weer terug te vinden(tevens krijgt de hond aan de halsband een bandje met de gegevens van HuisdierenServiceAmersfoort.

5.6 Eigenaar van de hond accepteerd dat de hond na de wandeling vies/nat kan zijn, HuisdierenServiceAmersfoort is niet aansprakelijk voor verdere gevolgen hiervan, HuisdierenServiceAmersfoort levert de hond handdoekdroog thuis af.

5.7 HuisdierenServiceAmersfoort heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Unive.

Artikel 6 - Betalingen.

6.1 Alle prijzen zijn weergegeven inclusief BTW.

6.2 De vergoedingen voor de te leveren diensten dient de opdrachtgever in zijn geheel vooraf te betalen op basis van contante betaling bij sleuteloverdracht of ruim voor de sleuteloverdracht per bank/giro.

6.3 Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de wandeling kosteloos te worden afgezegd. Gebeurt dit binnen de laatste 24 uur dan zal de uitlaat gewoon doorberekend worden.

bottom of page